Het dorpshuis - Oprichting - De Vrijborg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Historie
 

Het begin:

Het idee voor een dorpshuis ontstond eind 1990. Het bestuur van Plaatselijk Belang Nuis ontwikkelde, in samenwerking met het opbouwwerk van de Stichting Welzijn Westerkwartier, een dorp plan ter bevordering van de leefbaarheid. Een dorpsplancommissie kwam tot de conclusie dat de locale bevolking behoefte had aan een dorpshuis voor diverse sociale bijeenkomsten.

De stichting Dorpshuis Nuis werd in het leven geroepen en het stichtingsbestuur vertegenwoordigt alle geledingen van de plaatselijke bevolking. Er ontstond een plan het bestaande Verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk te verbouwen tot een dorpshuis.

Na veel vergaderingen en subsidie aanvragen om de financiën voor de verbouw rond te krijgen, vond op 6 mei 1993 de eerste informatie-avond plaats. Op deze avond werd een plan voorgelegd aan de bewoners van de dorpen Nuis en Niebert. De bewoners van Niebert werden in het plan betrokken omdat in het verleden inwoners van Nuis hadden meegeholpen met de bouw van de voetbalkantine, “De Wieken”.

De stichting Dorpshuis Nuis vertegenwoordigt alle geledingen van de plaatselijke bevolking.Bovengenoemd Verenigingsgebouw was van ongeveer 1900 tot 1935 een werkhuis, waar de Diaconie arme mensen onderdak en voedsel aanbood in ruil voor werk. Daarna werd het gebouw gedeeltelijk bewoond door de koster van de kerk en het overige gedeelte werd gebruikt door enkele verenigingen, zoals muziekvereniging Amicitia en de Vrouwenvereniging Nuis. Verder was er een opbaarruimte en er werden begrafenissen gehouden. De ruimte was echter beperkt en de staat waarin het gebouw verkeerde, nodigde niet uit tot het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Een renovatie was hard nodig, maar dit was voor de kerkelijke gemeente Nuis-Niebert een te grote belasting. Zo werd er een plan ontwikkeld het verenigingsgebouw te verbouwen tot dorpshuis. Een informatiekrant werd bezorgd door de dorpen Nuis en Niebert en via een enquête-formulier meldden ruim 100 vrijwilligers zich aan. Nadat men een plan van aanpak had opgemaakt en er voldoende geld beschikbaar was, kon na bijna 5 jaar voorbereiding, in 1995 met de verbouw worden gestart.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu