Hulp gevraagd! - De Vrijborg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Enquête Dorpshuis De Vrijborg:
De ontmoetingsplaats voor alle
dorpsgenoten van Nuis en Niebert

De Vrijborg: de ontmoetingsplaats voor alle dorpsgenoten van Nuis en Niebert.

Volgens vereniging Groninger Dorpen is een toekomstbestendig dorpshuis van belang voor de leefbaarheid. Ontmoeting bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar zorgt ook dat er gezamenlijke initiatieven ontstaan. Het dorpshuis als middelpunt van de samenleving. Niet alleen om onderdak te bieden aan plaatselijke verenigingen maar ook om te voorzien in de behoeften van dorpsgenoten: van jong tot oud.

In de huis-aan-huis bezorgde flyer hebben wij u een aantal vragen voorgelegd om antwoord te krijgen op onze grootste vraag: wát moet er gebeuren zodat u (en uw gezinsleden) naar het dorpshuis komt?!

Onderstaand een samenvatting.

  • Verspreide flyers: ca. 600. Ontvangen reacties: 51 (8,5%)


  • Merendeel van de respondenten is 45 jaar of ouder, waarvan 42 bekend zijn met De Vrijborg en 9 niet.


  • Ook 9 personen hebben aangegeven vrijwilligerswerk te willen doen. Met hen wordt binnenkort telefonisch contact opgenomen.


Op de vraag ‘Wat moet er volgens u gebeuren om meerdere dorpsgenoten te bereiken en te betrekken?’ is opvallend vaak vermeldt om meer bekendheid te geven aan de activiteiten d.m.v. social media en huis-aan-huis flyeren. Ook is er vraag om activiteiten voor de jonge jeugd te organiseren.

Er zijn veel activiteiten genoemd waarvoor de respondenten het dorpshuis zouden willen gebruiken. Van diverse workshops, ruilbeurzen, dansavonden en voorstellingen tot aan een spreekuur WMO en dagbesteding. Het is dan ook jammer dat een enkeling bereid is dit mede te organiseren. We gaan bekijken welke mensen we kunnen betrekken bij nieuwe activiteiten, want het bestuur kan het niet alleen. Door sámen de handen ineen te slaan kunnen we veel meer bereiken.

Dorpshuis De Vrijborg:
voor, met en door dorpsgenoten!

U kunt de enquete nog steeds invullen

Dorpshuis De Vrijborg - Nieuweweg 80
9364 PD Nuis, telefoonnr 0594-644355
www.devrijborg.nl - mail@devrijborg.n
l


Dorpshuis De Vrijborg: vóór en dóór mensen!
de ontmoetingsplaats voor alle dorpsgenoten
van Nuis en Niebert.


Als bestuur streven we naar een toekomstbestendig dorpshuis waar activiteiten en bijeenkomsten niet alleen voor maar ook door dorpsgenoten georganiseerd (kunnen) worden.

Een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Om bijvoorbeeld een workshop/cursus bij te wonen, samen een hobby uit te oefenen, een gezellig feestje te houden of om gewoon de week door te nemen bij een bakje koffie.

Op dit moment moeten we constateren dat we slechts een deel van onze dorpsgenoten bereiken en dat zowel de vrijwilligers als de gebruikers veelal boven de 50 jaar zijn.
We realiseren ons dat Nuis en Niebert over een actief verenigingsleven beschikken. En toch zouden we graag zien dat we meer dorpsgenoten bereiken en betrekken bij ons dorpshuis.

Onze grootste vraag:
wát moet er gebeuren zodat u (en uw gezinsleden) naar het dorpshuis komt?!

We willen heel graag weten wat er leeft en speelt in onze dorpen en of ons dorpshuis hier iets in kan betekenen.

Hiernaast hebben we een aantal vragen op een rijtje gezet. Schroom vooral niet om uw mening op dit formulier te zetten. Uw medewerking en uw mening stellen wij zeer op prijs! Heeft uw gezinsleden die deze enquête ook willen invullen, graag zelfs! Dit kan op hetzelfde formulier, maar u kunt ook het formulier kopiëren.

En heeft u géén tijd of zin, ook dát willen we graag weten.

Invullen en retourneren
U kunt het formulier vóór 27 oktober a.s. deponeren in de brievenbus van De Vrijborg of desgewenst invullen op de open dag op 20 oktober a.s.
U kunt de enquête ook digitaal invullen op onze website: www.devrijborg.nl/enquete.
Én wilt u liever in een persoonlijk gesprek een en ander toelichten? Ook dát kan! Deponeer dan dit formulier voorzien van uw telefoonnummer en naam in de brievenbus van De Vrijborg. Eén van de bestuursleden neemt dan z.s.m. contact met u op.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Laten we de wens uitspreken dat we u en uw gezinsleden op de open dag op 20 oktober a.s. van 16.00 – 18.00 uur mogen begroeten in ons dorpshuis: De Vrijborg in Nuis.
Wij zorgen voor een kop koffie en u voor een ingevuld formulier.

Het bestuur van De Vrijborg
Geertje van der Kaap, Aukje Pilat, Jeannet Rijskamp, Hillie van der Wijk, Dolf Boorsma & Theo van HeckeTip

Tip

Tip

Tip

Tip

 als vrijwilliger gymnastiek
 toneel- of muziekvoorstelling jeu de boule
 trekharmonikafestival spokentocht
 muziekvereninging vrouwenvereniging
 biljart vergadering
 creaclub incidenteel feest
 eetproject anders, geef hieronder aan waarvoor


ik ben niet bekend met De Vrijborg
ik heb geen behoefte aan activiteiten in een dorpshuis
de (huidige) activiteiten spreken mij niet aan
er worden geen activiteiten georganiseerd voor mijn leeftijdsgroep
anders, geef hieronder uw reden aan waarom niet


Ja, u kunt mij benaderen óf ik ben te bereiken via onderstaand telefoonnummer en/of emailadres
nee
TipTip

 cursus spelletjes, zoals bijvoorbeeld kaarten, schaken, sjoelen, bingo
 workshop ruilbeurs
 reparatiecafe  karaoke avond
 houtbewerking muziekles
 filmvoorstelling kindertheater
 theatervoorstelling dagbesteding ouderen
 muziekvoorstelling dagbesteding gehandicapten
 lezing spreekuur gemeentelijk medewerker WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
Tot slot, wist u dat ….

Inwoners van Nuis en Niebert geen zaalhuur betalen voor een privé feest. U mag ook zelf de hapjes meenemen als u maar de consumpties van het dorpshuis afneemt.

De Vrijborg een inzamelpunt is voor kleding (schoon en niet kapot), frituurvet, cartridges, oude mobieltjes en plastic doppen?
(U kunt deze inleveren op donderdagochtend van 09.00 – 10.30 uur en op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 19.30 – 22.00 uur in de hal van de hoofdingang)

Hartelijk dank dat u de tijd en de moeite heeft genomen om deze enquête in te vullen!
De uitkomsten van deze enquête worden gepubliceerd op www.devrijborg.nl en www.nuisniebert.nl


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu