Verenigingen - De Vrijborg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vóór en dóór mensen
 

Verenigingen

Een overzicht van de verenigingen die van het dorpshuis De Vrijborg gebruik maken:

Amicitia
Muziekvereniging Amicitia heeft al jaren zijn vaste stek op dit adres, eerst in het voormalig verenigingsgebouw en nu in het dorpshuis. De vereniging bestaat al vanaf 1919. De dinsdag- avond is hun vaste repetitieavond en de uitvoering is meestal op de laatste zaterdag in maart. Ook wordt er elk jaar een nieuwjaarsconcert gegeven in De Vrijborg.

Voor verdere informatie zie www.muziekverenigingamicitia.nl


Biljartclub De Vrijborg

De biljartclub is opgericht in januari 1999 en heeft rond de 30 leden. Er wordt 's avonds gebiljart op maandag, dinsdag en vrijdag, daarnaast op donderdagmorgen. Er wordt gespeeld in competitieverband en het jaar wordt afgesloten met een Kersttoernooi.


Vrouwenvereniging Nuis

De Vrouwenvereniging is opgericht op 1 februari 1939. Vele jaren was het ledental rond de 30, tegenwoordig is het niet meer dan 20. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Elke laatste woensdagavond van de maand, van 19.45-21.45 uur is er een bijeenkomst.

Deze avonden worden ingevuld met b.v.:

- lezing  over een bepaald onderwerp
- een doe-avond, zoals bloemschikken, maken  van kleine presentjes
- een kwis
- reisverslag met dia’s
- demonstratie, b.v. over koken
- excursie, meestal overdag
- midget golf, als laatste afsluiter voor de vakantie

In mei/juni wordt een busreis georganiseerd en in augustus/september een fietstocht. Dames, die belangstelling hebben, kunnen vrijblijvend een paar avonden bijwonen. Ook interesse?
Inlichtingen: tel. 0594 549195 of mail@devrijborg.nl


Gymnastiekvereniging De Vrijborg

Dit is een gymnastiekvereniging voor 50 plussers. Van september tot mei wordt er elke dinsdagmorgen van
9.00 – 10.00 uur gesport.
Het is een heel gezellige groep en er wordt plezierig lesgegeven. Is een bepaalde oefening voor iemand te moeilijk, dan slaat men die gewoon over.  Momenteel zijn er 18 leden,  Wat oefenruimte betreft kunnen er  nog enkele leden bij. Hierbij vooral een oproep aan de heren! Kom vrijblijvend een keer kijken/meedoen.

Inlichtingen: Tel. 0594 549195 of mail@devrijborg.nl


Stichting Openluchtspelen Spek om Spinnen Nuis-Niebert

Stichting Openluchtspelen Spek om Spinnen verzorgt eens per 2 jaar een openluchtspel. De uitvoering vindt plaats op het achterterrein van de Coendersborch in Nuis. In de Vrijborg vinden de informatieavonden, vergaderingen en soms ook repetities plaats. De kledingcommissie van Spek om Spinnen vindt er een plek om alles op te slaan.Vanuit hier worden de spelers voorzien van kleding tijdens het spel. Ook de rekwisieten worden opgeslagen in de Vrijborg. In de week van de uitvoering komen alle spelers hier bijeen om geschminkt te worden om dan gezamenlijk naar de Coendersborch te vertrekken. © foto Omke Oudeman


Jeu de Boules Nuis-Niebert


Sinds april 2009 ligt er achter De Vrijborg een jeu de boulesbaan. Hierop is door leden van de opgerichte vereniging Jeu de Boules Nuis-Niebert al elke week, tot in de maand november, enthousiast gespeeld. Er zijn zes banen, goed voor maximaal 36 personen. Iedere woensdagmiddag wordt er gespeeld van 13.30 - 15.15 uur.

In de winter wordt er binnen gespeeld, dus een soort “Indoor Jeu de Boules”. Er worden dan vier lange matten uitgerold in de
grote zaal van De Vrijborg, zodat men ‘s winters en in de zomer bij slecht weer, toch kan spelen. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken.

Inlichtingen: tel. 0594 549077 of 0594 549195 of mail@devrijborg.nl


De verenigingen in De Vrijborg
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu